Showing 1 Result(s)
סנפלינג
סנפלינג

מה זה סנפלינג?

סנפלינג הוא ספורט המערבת סנפלינג במורד צוק. זהו סוג של טיפוס סלעים הדורש משני אנשים לרדת באותה מהירות, ומעגנים את עצמם זה לזה בנקודות מפתח במהלך הירידה. ישנם שני סוגים בסיסיים של סנפלינג: מכני ולא מכני. סנפלינג מכני משתמש במכשירים לאבטחת הסנפלרים, ואילו סנפלינג לא מכני משתמש בחבל העטוף סביב הגוף. מה הם היסודות של …